HEYVA ARAĞI | AZNAR

HEYVA ARAĞI

Arağ heyva şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, heyva distilləsindən hazırlanıb

tərkibi

heyva distilləsi, su.

Arağ heyva şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, heyva distilləsindən hazırlanıb

Enerji dəyəri – 980 Kkal/100 sm3.