Alma- üzüm şirəsi | AZNAR

Alma- üzüm şirəsi

100% BIRBAŞA SIXILAN TƏBII

tərkibi

Not from concentrate
No preservatives
No added sugar
No colorants
All natural
Bu 100% təbii alma-üzüm şirəsinin əsasını ən gözəl alma və "Şardone" üzüm növləri təşkil edir. Şirə bunun sayəsində belə dolğun dada malikdir. Şirə alma və üzümün bütün faydalı xassələrini özündə birləşdirir. Alma-üzüm şirəsinin daimi qəbulu həzm və iştahanı yaxşılaşdırır.