GRANTE” ŞİRKƏTİ TROPİKLƏRİN KOSOS SÜDÜNÜ VƏ SUYUNU XƏYAL EDƏN HƏR KƏS ÜÇÜN 100% EKZOTİK TROPİK ŞİRƏ NÖVLƏRİNİ BURAXDI(İSTEHSAL ETDİ) | AZNAR
18.06.2018

GRANTE” ŞİRKƏTİ TROPİKLƏRİN KOSOS SÜDÜNÜ VƏ SUYUNU XƏYAL EDƏN HƏR KƏS ÜÇÜN 100% EKZOTİK TROPİK ŞİRƏ NÖVLƏRİNİ BURAXDI(İSTEHSAL ETDİ)

2018-ci ilin əvvəllərində azərbaycanın məşhur “Grante”brendi vitaminli eliksirlərinin çeşidlərini genişləndirdi.Atrıq məşhurluq qazanan və istehlakçılata tanış olan nar, üzüm, albalı, heyva kimi birbaşa sıxılma nəticəsində əldə edilən şirələrlə yanaşı xəttdə avropa və rusiya bazarlarında analıqu olmayan yeni «Grante Tropic» yeni seriya yarandı.
“Grante” ticarət nişanının çeşidlərinin genişləndirilməsi yalnız sağlam qidalanma vektorunda həyata keçirilir. Yeni ildə yeni tropik dadlar yarandı (avokado içkisi, kosos suyu və südü, yemiş, quava, qarpız, manqo , manqostin). Şirə və işkilərin reseptlərində təbi şəraitdə yetişən, yetişdirilməsində funqisid və digər kimyəvi preparatlar istifadə olunmayan ətirli, lətli meyvələr istifadə olunurmuşdur, bu da onların tamini(dadını) daha zərif və harmonik edir.
Yeniliklər barədə “AZNAR”QSC-nin İcraçı direktoru T.Əhmədov rəy söylədi: “Bizim əsas kredomuz-istehlakçıların qayğısına qalmaqdır. «Grante Tropic»” yeni xəttinin buraxılışı-sağlam qidalanma və az miqdarda şəkər və kalorisi olan şirələrin, içkilərin irəliləyişi sahəsində qlobal strateqiyanın həyata keçirilməsi yolunda vacib addımdır. Eksklyuziv yeniliklər, dostlar arasında, gəzintidə, klubda əyləndə gecəsində «Grante Tropic» şirə və içkilərinin valehedici ləzzətindən həzz almanız üçün bazara dəmir bankalarda çıxarılır. 250qr-lıq qablaşdırma tropik meyvələrin sərinləşdirici və təbii dadını ideal olaraq qoruyub saxlayır.

AVOKADO İÇKİSİ: HEÇNƏ İLƏ MÜQAYİSƏ OLUNMAYAN HƏZZ
Xüsusi qürur predmeti RF-yə ilk kəs gətirilən-Avokado içkisidir. O özünün hədsiz dadı ilə fəth edir, incə çalarlar həyatı həzzlə, şənliklə, gözəlliyi hiss etməklə doldurur.(zənginləşdirir). Yetişmiş tumlu meyvələr günəş enerjisini, indi və burada böyüklərə və balacalara bəxş etmək üçün “canına çəkib”. Avokadonun tərkibində - yorğunluğu azaldan, hər bir gününüzü enerji ilə dolduran-olein turşusu adlı maddə vardır.Sərinləşdirici içkinin zərif dadından həzz alın və daima əla əhval ruhiyyədə olun!
Avokado kokteyllər üçün idealdır. “Grante Tropic” təminatı artıq başlayıb. Tərkibində rekord sayda vitaminlər və digər faydalı maddələr olan ekzotik şirələr artıq MDB, RF və Avropa ölkələrinin istifadəçiləri tərəfindən qiymətləndirilib. Şirkətin planlarında-qeyri-adı dadlar xəttini inkişaf etdirməkdir.


GRANTE HAS RELEASED A LINE OF EXOTIC 100% TROPIC JUICES FOR ALL WHO DREAMED ABOUT COCONUT MILK AND WATER FROM THE TROPICS!
In early 2018, the famous Azerbaijani brand «Grante" expanded the range of vitamin elixirs. Along with the popular and already familiar to consumers’ pomegranate, grape, cherry, quince juices of direct expression, the new series Grante Tropic is appeared in the line, which has no analogue in the European and Russian markets.
The expansion of the range of the brand "Grante" is carried out exclusively in the vector of healthy food. In the coming year, new tropical flavors appeared (avocado drink, coconut water and milk, melon, guava, watermelon, mango, mangosteen). The recipes of juices and drinks use fragrant juicy fruits, ripening in natural conditions, grown without the use of fungicides and other chemical preparations, which makes their taste especially delicate and harmonious.

T. Akhmedov, General Director of CJSC «AZNAR» commented on the innovations: “Our main credo is the concern for consumers. The launch of the new “Grante Tropic” line is an important step towards the implementation of a global strategy in the field of healthy nutrition and promotion of juices and drinks with low sugar and calories content. Today we are transforming the business in order to fully meet the needs of the audience, offering consumers exactly the products they prefer. Exclusive new items are delivered to the market in cans, so that you can enjoy the amazing juices and drinks of Grante Tropiс when you are with friends and family, while traveling, at a party at a club. The compact 250 g package perfectly preserves the refreshing natural taste of tropical fruits. ”

AVOCADO DRINK: İNCOMPARABLE PLEASURE!
A subject of special pride is Avocado drink, first introduced in the Russian Federation. He conquers with his multifaceted taste, delicate notes of which fill life with pleasure, fun, a sense of beauty! Ripe stone fruit absorbed the sun energy to give it to adults and children here and right away. Avocado contains oleic acid - a substance that reduces tiredness, fatigue, energizing your every day. Enjoy the exquisite taste of a refreshing drink and always stay in a great mood!
Avocados are perfect for cocktails.Deliveries of the “Grante Tropic” have already begun. Exotic juices with a record content of vitamins and other beneficial substances were evaluated by consumers of the CIS countries, the Russian Federation, and Europe. The company plans to develop a range of original tastes.

naturalnye-ekzoticheskie-soki-pryamogo-otzhima_37370_1.jpg