GRANTE VƏ WORLDFOOD: С131 STENDİNƏ DƏVƏT EDİRİK (PAV. 2.1) 11-14 SENTYABR 2017, МОSKVA, «ЭКСПОЦЕНТР» MƏRKƏZİ SƏRGİ KOMPLEKSİ | AZNAR
20.07.2017

GRANTE VƏ WORLDFOOD: С131 STENDİNƏ DƏVƏT EDİRİK (PAV. 2.1) 11-14 SENTYABR 2017, МОSKVA, «ЭКСПОЦЕНТР» MƏRKƏZİ SƏRGİ KOMPLEKSİ

Birbaşa sıxılmış Grante şirələri Sizi WorldFood sərgisində (11-14 sentyabr, 2017, Моskvа, «Экспоцентр» Mərkəzi Sərgi Kompleksi) C131-C141 stendini ziyarət etməyə dəvət edir. 
Azərbaycan təbiətinin ən gözəl bəxşişi özünü birbaşa sıxılmış Grante şirələri markası ilə ifadə edir. Membran üzərində birbaşa şirəsıxma texnologiyası və keyfiyyətə ciddi nəzarətlə aparılan qapalı istehsal dövriyyəsi Azərbaycan meyvələrində olan unikal dadı və faydalı qida maddələri və vitaminləri istehlakçıya çatdırmağa imkan verir. 
WorldFood Sərgisi
11-14 sentyabr, 2017, Моskvа, «Экспоцентр» Mərkəzi Sərgi Kompleksi
Pavilyon 2.1, stend С131, С141

Sərgidə biz təqdim edirik:

  • midle seqmentinin yeni nar şirəsi 
  • Grante nar şirəsinin premium seqmentinin dequstasiyası 
  • ТМ Grante, şəkərsiz yeni albalı, şaftalı və nektarin, ərik kampotları
Grante stendində sonsuz sayda məhsul kataloqu, qiymət siyahıları, nümunələr, elcə də bizim qonaqpərvərliyimiz və şirkətin mütəxəssislərinin hətərəfli məsləhətləri sizin yaddaşınızda Grante stendinin ziyarəti ilə bağlı xoş təəssüratlar buraxacaq. 
Sərgiyə pulsuz dəvətnaməni buradan   edə bilərsiniz.
Sərgidə görüşənədək! 
invintation.jpg