HEYVA ARAĞI | AZNAR

HEYVA ARAĞI

Arağ heyva şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, heyva distilləsindən hazırlanıb

Ingredients

Tərkibi: heyva distilləsi, su.

Arağ heyva şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, heyva distilləsindən hazırlanıb
Enerji dəyəri – 980 Kkal/100 sm3.