Nar-üzüm şirəsi | AZNAR
mövsümün Trend

Nar-üzüm şirəsi

100% BIRBAŞA SIXILAN TƏBII

tərkibi

Birbaşa sıxılan təbii nar-üzüm şirəsi.

Not from concentrate
No preservatives
No added sugar
No colorants
All natural
Şirə Azərbaycanın ən gözəl nar və üzüm növlərindən hazırlanır. Şirənin olduqca dolğun özünəməxsus ətri və xoşagələn turşməzə dadı onun başlıca əlamətini təşkil edir. Nar-üzüm şirəsi - təbii antioksidant və insanın immun sistemini möhkəmləndirən vasitədir.