Keyfiyyət və sertifikatlaşdırma | AZNAR

Keyfiyyət və sertifikatlaşdırma

AZNAR istehsalı analoji istehsal müəssisələrindən prinsipial surətdə fərqlənir, çünki istehsal etdiyi məhsulların keyfiyyətinə şərtsiz prioritet verir. Biz nar şirəsinin fizioloji aktiv maddələrini, onun qidalı və orqanoleptik xüsusiyyətlərinin maksimum saxlanmasına, xammal seçimində sanitariya-gigiyena normalarına ciddi riayət edilməsinə çalışırıq.

AZNAR zavodunun məhsullarının yüksək keyfiyyətini təsdiq edən yalnız bir neçə fakta nəzər salaq:

 • Nar şirəsi istehsalı üçün istifadə olunan nar meyvələri müəssisənin bilavasitə yaxınlığında, Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunun ekoloji cəhətdən sağlam və təmiz yerində yetişdirilir.
 • Şirənin hazırlanması üçün Azərbaycan seleksiyaçılarını yaratdıqları "Gülövşə", "Bala Mürsəl", "Nazikqabıq", "Şah nar", "Qırmızıqabıq" və s. kimi xüsusi nar növləri seçilir. 
 • Bizim başlıca məqsədimiz şirənin istehsalında meyvənin qida dəyərini maksimum saxlamaq və onu istehlakçıya çatdırmaqdır.
 • zavod emala Göyçay xüsusi nar növlərinin yalnız bütöv, sağlam, zədəsiz meyvələrini qəbul edir, konveyerdə narlar əllə seçilir;
 • zavodun texnoloji avadanlığı Aisi 304 markalı paslanmayan poladdan, bilavasitə şirə ilə təmasda olan hissələri isə olan Aisi 316 markalı paslanmayan poladdan hazırlanmışdır;
 • şirənin sıxılması pnevmatik membranlı basqılarda mülayim rejimdə (dənələrə yumşaq təzyiq yolu ilə üçün) baş verir, digər müəssisələrdə isə sıxma şnekli basqılarla geniş yayılmış dənələrin üyüdülməsi üsulu ilə baş verir; 
 • qapalı texnoloji sxeminin tətbiqi, xammalın hava ilə minimal kontaktı sayəsində oksidləşdirici proseslər istisna olunur;
 • pasterizə avadanlığının (100° C-ə qədər), o cümlədən məhsulu sterilizə edən (100° C-dən yuxarı) texnoloji avadanlıq əvəzinə tunel tipli pasterizə proseslərinin tətbiqi məhsula mülayim istilik təsiri göstərilir;
 • filtrasiyada havanın daxil olması üçün hər yerdə tətbiq olunan lövhəşəkilli və ya yuyucu süzgəclər əvəzinə ultrafiltrasiya qurğusu tətbiq olunur;
 • pasterizədən sonra təzə sıxılmış şirə 50 м3 (bir dəfəyə saxlamaq üçün 3750 tonluq) paslanmayan poladdan olan aseptik çənlərdə saxlanır, halbuki bütün digər analoji müəssisələrdə şirə müxtəlif konservantların tətbiqi ilə adi həcmlərdə saxlanılır.

İstehsalat prosesinə kompleks kimyəvi-texniki və bakterioloji nəzarəti həyata keçirən zavod laboratoriyası AZNAR zavodunda olan keyfiyyət sisteminin mühüm elementlərindən biridir. Ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş laboratoriya üç əsas şöbələrindən ibarətdir:

 • Dequstasiya şöbəsi (məhsulun orqanoleptik göstəricilərinə nəzarət üçün);
 • Kimya şöbəsi (kimyəvi-analitik tədqiqat və nəzarət üçün);
 • Becərmə kamerası və termostat tənzimləyiciyə malik olan mikrobiologiya şöbəsi. 
Zavodun laboratoriyası - bərabər tutulan prinsiplərə, MDB ölkələrində qüvvədə olan standartların, 2006-cı ildə respublika akkreditasiya sisteminin əsasında təyin edilən.
AZNAR zavodu aşağıdakı beynəlxalq sertifikatlara malikdir

    

Aznar_zertifikate_haccp_2022_page-0001.jpgAznar_zertifikate_haccp_2022_page-0002.jpgAznar_zertifikate_ISO_22000_2022_page-0001.jpgAznar_zertifikate_ISO_22000_2022_page-0002.jpgMC EU-NAR TRAIDING_page-0001.jpgMCNOP-NAR TRAIDING_page-0001.jpg

Uyqunluq 006044 2022_page-0001.jpgUyqunluq 006045 2022_page-0001.jpgUyqunluq 006047 2022_page-0001.jpgMC EU-AZNAR AGRO LLC_page-0001.jpgMC NOP-AZNAR AGRO LLC_page-0001.jpgMC EU-AZNAR CJSC_page-0001.jpgMC NOP_AZNAR CJSC_page-0001.jpg