Faydalı xassələri

Nar dadlı meyvə olmaqla yanaşı, həm də zəngin vitamin-mineral kompleksidir. Nar meyvələrin əsas xüsusiyyətləri onların tərkibində karbohidratların (şəkərin), üzvi turşu və polifenolların yüksək faizli olmasıdır.
гранат кусочки.jpg

Bununla yanaşı narlarda tiamin (В1 vitamini), riboflavin (B) və P vitaminli fəal maddələrin faizi yüksəkdir, 15 müxtəlif, o cümlədən metionin, lizin, valin, leysin və s. kimi 6 əvəzolunmaz amin turşuları mövcuddur. 

Göyçay narının tədqiqi

2011-2014-cü illərdə xüsusi tədqiqat layihəsi çərçivəsində FQBOU ФГБОУ VPO (VQUPP) alimləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Göyçay bölgəsində narın xassələri öyrənilmiş, onların becərilməsi texnologiyaları işlənmiş, nar məhsulunun emalı məsələləri tədqiq edilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalı və nar məhsulunun sənaye emalı sahəsində Azərbaycan mütəxəssisləri ilə birgə keçirilmiş tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, narın təbii şəraitdə yetişdirilməsi və onun ən müasir texnologiyalar vasitəsilə emalı, ən geniş çeşiddə bioloji aktiv maddələrlə zəngin nar şirəsinin alınmasını təmin edir. Bu maddələr faydalı məhsulun yüksək nutritiv statusunu müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının Göyçay bölgəsində istehsal edilən nar şirəsi üçün ən səciyyəvi maddələr flavonidlər, antosianinlər (insanın ürək-damar sistemi funksiyasına müsbət təsir göstərir), C, B1, B2, В6 vitaminləri, niasin- PP və P vitaminləri (0,01mq/100ml -dən 10 mq/100 ml -ə qədər miqdarda), habelə makro- (kalium, kalsium, maqnezium, natrium – 1mq/100ml – dən 300mq/100 ml -ə qədər miqdarda) və mikroelementlər (manqan, mis, sink, selen - 8mq/100ml – dən 600mq/100 ml -ə qədər miqdarda) təşkil edir. Narda olan başlıca qida maddələrini karbohidratlar - qlükoza və fruktoza (20% -ə qədər), meyvə (limon və alma) turşuları - (10% -ə qədər) və mineral maddələr (0,3 %-ə qədər) təşkil edir.

Aparılan tədqiqatların nəticələri nar şirəsini təbii funksional xüsusiyyətlərə malik olan, insanın balanslaşdırılmış qida rasionunun formalaşdırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edən bitki mənşəli ən dəyərli məhsullar sırasına aid etmək imkanı verir. Nardan daimi istifadə immuniteti möhkəmləndirir, qan dövranını yaxşılaşdırır və təzyiqi sabitləşdirir.


B və P qrupu vitaminləri əsəb sistemini möhkəmləndirir və orqanizmin qanyaradıcı funksiyasını yaxşılaşdırır. Narın tərkibində böyük miqdarda mövcud olan antioksidantlar isə çirkli meqapolislərdə və ya radioaktiv çirklənmədən zərər çəkmiş ərazilərdə yaşayan insanlar üçün həyat qədər vacibdir.

Nar verdiyi faydaya görə hələ qədimdə yeməli və dərman bitkisi kimi məşhurlaşıb. Deyilənə görə, Hippokrat özü öz xəstələrinin müalicəsi üçün nar meyvəsinin şirəsindən istifadə edirmiş. Əfsanəvi şərq hökmdarları, orta əsrlər kralları və rus çarları hər gün narı yemək süfrələrində görməyə üstünlük verirdilər.