Üzüm şirəsi (qara Pino) | AZNAR

Üzüm şirəsi (qara Pino)

100% BIRBAŞA SIXILAN TƏBII

tərkibi

"Qara Pino" üzüm növündən birbaşa sıxılan təbii şirə

Not from concentrate
No preservatives
No added sugar
No colorants
All natural
PİNO üzüm şirəsi xoşagələn şirin dada malik olmaqla ilə yanaşı qırmızı üzüm üçün səciyyəvi olan ətir çalarları ilə fərqlənir. Bu, qida və pəhriz sahəsində olduqca dəyərli qida komponentlərindən biridir. Üzüm şirəsinin qlükoza və fruktoza kimi başlıca şəkər tərkibi orqanizm tərəfindən birbaşa mənimsənilir. Alma və şərab turşuları şirənin diuretik xüsusiyyətlərini şərtləndirir. Bundan başqa, üzüm şirəsində bioloji fəal maddələrin və vitaminlərin varlığı onun olduqca qiymətli əlaməti kimi dəyərləndirilir.
Enerji dəyəri - 110kkal
Qida dəyəri:
  • Karbohidratlar - 17 qr.
  • C vitamini -3 mqr.
Vitaminlər:
  • B1 - 0,02 mqr
  • PP - 0,1 mqr
  • K -160 mqr