Alma şirəsi | AZNAR
mövsümün Trend

Alma şirəsi

100% BIRBAŞA SIXILAN TƏBII

tərkibi

birbaşa sıxılan təbii alma şirəsi.

Not from concentrate
Halal
No preservatives
No added sugar
Kosher
No colorants
All natural
Grante alma şirəsi Azərbaycanın ən yaxşı alma növlərindən alınır. Məhz bu səbəbdən o, belə xoş və zəngin dada malikdir, birbaşa sıxma texnologiyası isə onu faydalı elementlər və vitaminlər xəzinəsinə çevirir. Alma şirəsinin müntəzəm qəbulu tərkibində olan kalium və digər faydalı maddələrin sayəsində insanın ürəyinin normal fəaliyyətinə yardım edir və orqanizmin turşu-qələvi tarazlığını saxlayır. Bu təbii məhsul sağlam həyat tərzi tərəfdarları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Şirə kalorililiyinin azlığı isə (100 qramda 50 kkal-dən az) fərqlənir, bu da onu istənilən pəhriz rejimi üçün olduqca populyar edir.