Azərbaycanın Yəhudi icmasına məbləğində maddi yardım. | AZNAR
20.08.2021

Azərbaycanın Yəhudi icmasına məbləğində maddi yardım.

Azərbaycanın Yəhudi icmasına 41.175 ABŞ dolları məbləğində maddi yardım. Bu pullar yəhudi mədəniyyətinin və təhsilinin inkişafına, eləcə də cəmiyyətin müəllimlərinə ödənişlərə yönəldilmişdi.