Aznar şirkəti veteranları təbrik edib. | AZNAR
09.05.2018

Aznar şirkəti veteranları təbrik edib.

Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyinin əldə edilməsi uğrunda qalibiyyəti qazandıranlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Ölkənin tarixi nəsillərdən nəsillərə ötürülür- xatirələr babalardan nəvələrə, hekayələrdən qəlblərə həkk olunur.
Xatirələr hər birimizdə yaşayır: qəhramanların sinəsindəki medallarda, saralmış şəkillərdə, göz kənarındakı qırışlarda, dostunuzun bərk sıxılmış əllərində, səssiz qürurda və ümumi tariximizi bilməyimizdə. Müharibə veteranlarını unutmadığımız, öz qəhrəmanlıqlarına görə xatırladığımız, minnətdarlıq duyduğumuz müddət ərzində, bizim ölkəmiz və bütün dünya bunu xatırlayacaq. Bütün veteranlarımıza qəhrəmanlığa, düzgünlüyə inama və qələbəyə iradəyə görə böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Qoy onların şöhrətləri gələcək nəsillərin qəlblərində sönməsin, onları yeni nailiyyətlərə ruhlandırsın.

9 _May_800_800_1.jpg 9 _May_800_800_2.jpg 9 _May_800_800_3.jpg 9 _May_800_800_4.jpg