Yanvar. «Şəhidlər хiyabanında» bərpa işləri. Göyçay şəhəri | AZNAR
10.10.2011

Yanvar. «Şəhidlər хiyabanında» bərpa işləri. Göyçay şəhəri

Yanvar. «Şəhidlər хiyabanında» bərpa işləri. Göyçay şəhəri