GÖYÇAYDA, AZƏRBAYCANDA ÜZÜM MƏHSULUNUN YIĞIMININ SOVQATLARI | AZNAR
10.08.2018

GÖYÇAYDA, AZƏRBAYCANDA ÜZÜM MƏHSULUNUN YIĞIMININ SOVQATLARI

Bizim üzüm bağlarımız-dağ zəncirləri ilə əhatə olunmuş, 300 hektar üzüm dənizidir,son dərəcə gözəl mənzərələrdir.
Cari ilin yayının hava şəraiti üzümdə yaxşı şəkər yığılmasına səbəb oldu. Məhsul yığımı əl ilə həyata keçirilir, üzüm 10-12 kiloqram həcmi olan yeşiklərə(taralara) yerləşdirilir. Bu meyvələrin əzilməsinin və oksidləşməsinin qarşısını alır.
Belə üzüm AZNAr zavodunda keyfiyyətli şərabların və üzüm şirələrinin istehsalı üçün istifadə olunması planlaşdırılır.

şəkillər