HAMİLƏLƏR ÜÇÜN NAR HƏKİMİ | AZNAR
15.01.2019

HAMİLƏLƏR ÜÇÜN NAR HƏKİMİ

Qədim zamanlardan narı şah meyvəsi adlandırırlar. Rəvayətə əsasən, məhz bu başında tacı olan tünd qırmızı meyvə əcdadlarımıza tac formasını xatırlatdı. Bu günlərdə haqlı olaraq narı “vitaminlərin şahı” adlandırmaq olar. Çünki o nəinki yalnız, xarici cazibədarlığa və dərin tünd qırmızı rəngə malikdir, həmçinin gələcək ananın və onun körpəsinin immunitetini müdafiə edəcək çox böyük müalicəvi gücə malikdir. Bir sıra laborator və kliniki tədqiqatlar təsdiq etdi ki, hamiləlik zamanı nar şirəsindən istifadə hamilələrdə və eləcədə döldə ola biləcək bir çox problemlərin qarşısını almağa kömək edir. İlk növbədə də anemiyanın qarşısını alır.

1аапиапи.jpg

QAN AZLIĞI İLƏ MÜBARİZƏ
Taqətsizlik, təngənəfəslik, baş gicəllənməsi – bütün bunlar qanazlığının simptomlarıdır, və buna daha çox hamilələr məruz qalır. Qan oksigenlə çox pis təchiz olunur,bu da xəstəlik vəziyyətinə gətirib çıxardır: ürək döyüntüləri artır, xroniki yorğunluq əməl gəlir, üz rəngi solur, saçlar daha zəif olur, dırnaqlar nazikləşir və sınır. Gələcək ananın qulağı cingildəyir, gözünün qabağına qara nöqtərəl görünür, baş gicəllənir. Bu vəziyyətə dəmir və digər lazımı maddələrin uzun müddət çatıçmamazlığı gətirib çıxarır. Hamilələrin 90%ndə anemiya-qanazlığı dəmir çatışmamazlığı nəticəsində olur.
Hamilələrdə dəmirin norması hemoqlobinin səviyyəsi 110-140 q/l olmaq şərti ilə 9 dan 30 mkmol-a qədərdir.Hamilələrdə dəmir çatışmamazlığı doğuş zamanı çətinliklər yarada bilər, zamanında terapiya edilmədikdə isə körpədə də dəmir çatışmamazlığı yarana bilər.
Anemiya və ya digər adı qan azlığı ilə mübarizənin ən yaxşı yolu nar şirəsidir. O dəmir çatışmamazlığını yerini doldurur və anemiyanın əlamətlərini aradan qaldırır.

gustaya-krov-pri-beremennosti.jpg
Nar şirəsi həm də qan-damar sistemi üçün də faydalıdır, ürək damar sistemini yaxşılaşdırır və damaqların qanaxmasının qarşısını alır. Nar şirəsi xüsusi xüsusiyyətləri sayəsində doğuş zamanı qan laxtalanmasını artıraraq,qan itkisinin azalmasına səbəb olur.Anemiya diaqnozlu hamilələrə və anemiyanın profilaktikası üçün həkimlər gündə 200-250 ml təzə sıxılmış və ya birbaşa sıxılma ilə əldə edilən nar şirəsi içmək lazımdır. Şirəni su ilə də qarışdırmaq olar. Birbaşa sıxılma ilə əldə edilən nar şirəsini şüşə qabda almaq məsləhətdir.Şüşə ziyanlı maddələr ifraz etmir, şirənin özü isə müalicəvi xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır.Grante şirkətinin birbaşa sıxılma ilə əldə edilən şirəyə fikir verin,o şəxsi plantasiyalarda, Azərbaycanda nardan hazırlanıb. Şəkər, su və konservantlar əlavə olunmayıb.

PREEKLAMPSİYA ƏLEYHİNƏ NAR
Preeklampsiya hamiləliyin ikinci və ya üçüncü trimestrində yaranır və bu dünyada 5-8% hamilələrdə rast gəlinir. Rusiyada hamilələrdə preeklampsiyanın sıxlığı ortalama olaraq 7%-dən 20%-ə kimi təşkil edir. Bu arterial təzyiq göstəricilərinin pozulmasına səbəb olan ciddi bir çətinlikdir. Vaşinqton universitetinin, Tibb məktəbinin tədqiqatlarına əsasən nar şirəsi preeklampsiyanın qarşısının alınmasına köməklik göstərə bilər.
Tədqiqatlar zamanı təsadüfi olaraq 35-38 həftə hamiləlik dövründə olan hamilə qadınlar seçilmişdir. Onların dördünə doğuş vaxtina kimi 200 ml nar şirəsi, səkkizinə isə alma şirəsi verirdilər. Daha sonra ıabarator analizlər üçün bütün hamilələrdən cift toxumalar toplandı. Tədqiqatlar davam edir, lakin alimlər əmindirlər ki, nar şirəsi gələcək analar üçün bu cür çətinliklərin qarşısını almaq üçün prespektiv üsul ola bilər. Profilaktik məqsədlə gündə 250 ml Grante şirəsini içmək olar, və ya 750 ml qabda almaq olar ki, bu da qiymətdə daha üçüz və tərkibində 2.5 kg nar əldə etmək olar.

KÖRPƏNİN ANA BƏTNİNDƏ MÜHAFİZƏSİ (BEYİN KOBUD SƏSLƏNİR)
Sicovul üzərində aparılan digər bir maraqlı tədqiqat onu göstərdi ki, nar şirəsi ana bətnində olan uşaq beynini qoruya bilir.2005-ci ilin iyununda həkim C.Loren və onun kolleqaları “Pediatrik tədqiqatlar” jurnalında məqalə dərc etmişdilər. Məqalədə nar şirəsi verilən hamilə sicovullarda oksigen çatışmamazlığı yarandıqda, beyin toxumalarının zədələnməsinin azaldılmasından məhs olunurdu.Hamilə siçovullara nar şirəsini suya əlavə etməkl üç fərqli miqdarda verirdilər.Tərkibində nar şirəsi çox olan suyu içən siçovullar beyin toxumaları az miqdarda zədələnən nəsil dünyaya gətirirdilər.Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, nar şirəsi insanlara da, körpələrin beynini qoruyaraq eyni təsiri göstərir. Lakin nar şirəsini almaz da öncə onun tərkibi ilə tanış olun, orada heç bir dad,rəng sürətləndiriciləri, konservantlar və şəkər olmamalıdır.O yalnız bir inqridientdən ibarət olmalıdır-nar şirəsi.Grante nar şirələri bu yüksəkkeyfiyyətli məhsulun bütün kriterilərinə uyğun gəlir.

SAĞLAMLAŞDIRICI TƏSİR
Nar şirəsi nəinki yalnız xəstəliklərin müalicəsində, həm də özü özlüyündə faydalıdır. Nar şirəsi bir çox həyati vacib elementlərin mənbəyidir,onların arasında:
А, B1, B2, С B6, Е, РР vitaminləri
Minerallar(kalsium, dəmir,forsfor,maqniy, yod və s.)
Meyvə turşuları
Sellüloza və pektin
Fitoestrogen və antioksidantlar
Bütün bu komponentlər həm gələcək ananın sağlamlığı və həmçinin dölün qarmonik inkişafı üçün vacibdir. Nar şirəsi qəbul edən hamilələr həyat tonusunun artması, gümrahlıq hissi və yaxşı əhvalın yaranmasını qeyd etmişdilər.

POMEGRANTE DOCTOR FOR A PREGNANT WOMEN
Since ancient times, pomegranate is called the royal fruit. According to the legend, this burgundy fruit with its aureole at the crown of our ancestors prompted the shape of the crown. Today, pomegranate can rightly be called the "king of vitamins." After all, he has not only the external attractiveness and beautiful deep color, but also a huge healing power that will protect the immunity of the future mother and her baby. A number of laboratory and clinical sinvestigations have confirmed that drinking pomegranate juice during pregnancy can help prevent many problems with health of the pregnant woman and the fetus. And first of all - anemia.

FIGHTING WITH ANEMIA
Weakness, choking, dizziness are all symptoms of anemia, which pregnant women are most susceptible to. The blood is satiated with oxygen poorly, which leads to a disease state: the heartbeat becomes more frequent, chronic fatigue syndrome appears, the skin of the face became fade, the hair becomes more brittle, the nails are flake and broken. The future mother can hear ringing in her ears, dots shown up in front of her eyes, dizzyness. This condition leads to a prolonged deficiency of iron and other essential substances. Anemia at pregnant women in 90% of cases is iron deficient.
The normal rate of iron in the blood for pregnant women is from 9 to 30 µmol /l with a hemoglobin level in the range of 110-140 g / l. With iron deficiency at pregnant women, the risk of developing complications during childbirth increases, and with the absence of timely therapy, a future baby may also have iron deficiency .
One of the best methods of figting with poor blood or as it is also called - anemia, is pomegranate juice. It compensates of iron deficiency and eliminates signs of anemia.
The Pomegranate juice is also useful for the circulatory system, improves the cardiovascular system and prevents bleeding gums. According to its special properties, pomegranate juice also reduces blood loss during childbirth, increasing its clotting. Pregnant women with a diagnosis of anemia and for the prevention of anemia, doctors are recommend to use 200-250 ml per day, freshly squeezed pomegranate juice or pomegranate juice of direct extraction. Juice can be diluted with water. The best way is to buy direct-pressed juice in a glass bottles. Glass does not extract harmful components, and the juice keep its healing properties. Pay attention to the juice of direct extraction Grante, it is produced in Azerbaijan from pomegranates grown on their own plantations. Without addition of sugar, water or preservatives.


POMEGRANTE AGAINST PREECLAMPSIA
Pre-eclampsia appears during the second or third trimester of pregnancy and occurs in about 5-8% of pregnant women in the world. In Russia, on average the frequency of pre-eclampsia in pregnant women ranges from 7% to 20% percents. This is a serious complication in case of blood pressure indicators are disturbed. According to a research made by the University of Washington School of Medicine, pomegranate juice can help in preventing of preeclampsia.
During the reserching, women were selected randomly between 35 and 38 weeks of pregnancy. Four of them until the childbirth 200 ml of pomegranate juice was given, for eightof them - apple juice. Then placental tissues of all pregnant women were collected for laboratory analysis. The researchers concluded that pomegranate juice reduces injury in placental tissue. Research is ongoing, but scientists are sure that pomegranate juice may be a promising remedy for these types of complications for expectant mothers. For prevention, you can drink a small bottle of 250 ml of Grante juice per day, or buy a 750 ml bottle, which not only turns out cheaper in price, but also contains as much as 2.5 kg of pomegranate.

PROTECTION FOR THE BABY IN THE WOMB BELLY (THE BRAIN SOUNDS ROUGH)
Another interesting reaserch made on mice showed that pomegranate juice can protect the brain of a child in the womb (belly). In June 2005 Dr. J. Loren and his colleagues published an article in the journal Pediatric Research. Its said that pomegranate juice, which was given to pregnant mice, reduced damage to the brain tissue when their brain was deprived of oxygen. Pomegranate juice was added to the water of pregnant mice in three different doses. Mice drinking the water containing the greatest amount of pomegranate juice gave birth to offspring with the least amount of brain tissue damage. Researchers believe that pomegranate juice has the same effect on people, protecting the brain of babies. Just, before buying pomegranate juice, be sure that you are familiarize with the composition, there should not be any flavor intensifier, colorant, preservatives or sugar. It should contain only one ingredient - pomegranate juice. Grante juices satisfy all of these high-quality product criteria.

granat.jpg

HEALTH EFFECT
Pomegranate juice is useful not only in the treatment of diseases, but also by itself. Pomegranate juice is the source of many vital elements, including:
vitamins A, B1, B2, C B6, E, PP;
minerals (calcium, iron, phosphorus, magnesium, iodine, etc.);
fruit acids;
cellulose and pectins;
phytoestrogens and antioxidants.
All these components are necessary both for the future mother's health and for the harmonious development of the fetus. Pregnant women who use pomegranate juice, noted an increasing in vitality, a surge of vitality and a good mood.