Grappa” üzüm arağı | AZNAR

Grappa” üzüm arağı

Arağ üzüm şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, üzüm distilləsindən hazırlanıb.

tərkibi

üzüm distilləsi, su.

Arağ üzüm şərabının distillə edilmə prossesindən alınmış, üzüm distilləsindən hazırlanıb.

Xoş üzüm ətri və ədviyyə notları ilə zəngin rəngsiz araq. Yumşaq şirin dada və uzun müddət sürən badam dadı effektinə malikdir. Üzüm arağı tərəvəzlərlə, ət yeməkləri və şorabalarla mükəmməl uyğunluq təşkil edir. Soyudulmuş halda istifadə etmək tövsiyyə edilir.
Enerji dəyəri – 230 Kkal/100 sm3.